VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

„Náhrobný kameň do Zeleného hája v Drienici“.

Obec Drienica so sídlom Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Náhrobný kameň do Zeleného hája v Drienici“.

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DRIENICA
Obecný úrad Drienica 168
083 01 Sabinov
Ing. Igor Birčák, starosta obce
Tel. č.: 051 / 458 42 22
E-mail: obec@drienica.sk, drienica@drienica.sk

(pdf document) stiahnúť »» Výzva na predkladanie ponúk
Zverejnil: Ing. Igor Birčák, dňa 02.12.2013

◄◄ späť