VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Výstavba chodníka a vstupov k priľahlým objektom - 6.etapa"OBEC DRIENICA
Obecný úrad Drienica 168, 083 01 Sabinov
IČO:00326968
Kontaktné miesto: kancelária starostu
Kontaktná osoba: Ing. Igor Birčák - starosta obce
Telefón: 0903 324 572
E-mail: obec@drienica.sk

Zverejnil: Ing. Igor Birčák, dňa 03.05.2019

◄◄ späť