Povinne zverejňované zmluvy

V zmysle zákona č.546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme zmluvy:


 • (PDF document) Mandátna mluva - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci - zverejnené 30.01.2014
 • (PDF document) Mandátna zmluva - Výkon stavebného dozoru projektu:Úprava potoka - zverejnené 20.01.2014
 • (PDF document) Zmluva o dielo 1/2014 - zverejnené 11.02.2014
 • (PDF document) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo: Úprava rienického potoka- protipovodňová ochrana - zverejnené 19.02.2014
 • (PDF document) Zmluva o pripojení MŠ na siete VVS - zverejnené 08.04.2014
 • (PDF document) Zmluva o najme nehnutežnosti - zverejnené 14.04.2014
 • (PDF document) Zmluva o audite za rok 2013 - zverejnené 14.04.2014
 • (PDF document) Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania - zverejnené 30.04.2014
 • (PDF document) Dodatok o pripojení MŠ na siete VVS - zverejnené 14.05.2014
 • (PDF document) Dodatok č. 1 _Úrad práce - zverejnené 02.06.2014
 • (PDF document) Zmluva č.1 - Tomko - zverejnené 01.07.2014
 • (PDF document) Kúpna zmluva - zverejnené 01.07.2014
 • (PDF document) Zmluva o prenájme - zverejnené 31. 07. 2014
 • (PDF document) Zmluva č. 451/2014/OK - zverejnené 05.08.2014
 • (PDF document) Kúpna zmluva - zverejnené 02. 09. 2014
 • (PDF document) Zámenná zmluva 12/2014 - zverejnené 08.10.2014
 • (PDF document) Dodatok k zmluve Slovak Telekom - zverejnené 08.10.2014
 • (PDF document) Zmluva o úvere 1011/2014/UZ - zverejnené 14.10.2014
 • (PDF document) Kúpna zmluva p. Hrebičkova - zverejnené 20.10.2014
 • (PDF document) Grantový účet Prima Banka - zverejnené 04.11.2014
 • (PDF document) Zmluva o nájme - zverejnené 26.11.2014
 • (PDF document) Prevencia kriminality - zverejnené 17.12.2014
 • (PDF document) Kúpna zmluva 4/2014 - zverejnené 17.12.2014